Menu mặn

Menu mặn

MENU 01

1.600.000 Đ
The bulb
MENU 01
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - CHẠO TÔM
  • - CÁ BỐNG TRỨNG CHIÊN XÙ
 • SOUP BẮP CUA GÀ XÉ
 • CÁ CHẼM CHƯNG TƯƠNG HỘT
 • CÁNH GÀ QUAY SÔT ME
 • CƠM CHIÊN CÁ MẶN
 • TRÁI CÂY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 02

1.650.000 Đ
The bulb
MENU 02
 • SOUP BẮP CUA
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - GỎI NGÓ SEN
  • - CHẢ GIÒ HẢI SẢN
 • NAI NÉ
 • CÁ DIÊUHỒNG HẤP HỒNG KÔNG
 • LẨU THÁI HẢI SẢN
 • RAU CÂU
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 03

1.750.000 Đ
The bulb
MENU 03
 • SOUP CUA TUYẾT NHĨ
 • GỎI TIẾN VUA TÔM THỊT
 • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ
 • SƯỜN NẤU LAGU + BÁNH MỲ
 • LẨU CÁ LĂNG
 • RAU CÂU DỪA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 04

1.790.000 Đ
The bulb
MENU 04
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - GỎI BÒ RAU MẦM
  • - CHẠO TÔM
 • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ
 • SƯỜN NON NẤU LAGU + BÁNH MỲ
 • TÔM HẤP BIA
 • LẨU HẢI SẢN CHUA CAY
 • TRÁI CÂY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 05

1.780.000 Đ
The bulb
MENU 05
 • SOUP HẢI SẢN HỘT GÀ
 • GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT
 • CÁ CHẼM HẤP KÌ LÂN
 • BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ
 • LẨU THÁC LÁC KHỔ QUA
 • RAU CÂU LÁ DỨA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 06

1.790.000 Đ
The bulb
MENU 06
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - GỎI CỦ HŨ DỪA TAI HEO
  • - CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN
  • - CHẠO TÔM
 • MỰC SA TẾ
 • BÒ NẤU ĐẬU + BÁNH MỲ
 • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
 • RAU CÂU SỮA DỪA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 07

1.850.000 Đ
The bulb
MENU 07
 • SOUP BẮP CUA
 • GỎI BÒ BÓP THẤU + BÁNH PHỒNG
 • TÔM HẤP BIA
 • NAI NÉ THIÊN LÝ
 • LẨU CÁ BỚP
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 08

1.850.000 Đ
The bulb
MENU 08
 • SOUP HẢI SẢN TRỨNG CÚT
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - GỎI CỦ HŨ DỪA
  • - CHẢ GIÒ CON TÔM
 • BÒ NÉ ĐẬU RỒNG
 • GÀ QUAY + BÁNH BAO
 • LẨU CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA
 • DƯA LƯỚI
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 09

1.850.000 Đ
The bulb
MENU 09
 • SOUP BẮP CUA
 • GỎI BÒ BÓP THẤU + BÁNH PHỒNG
 • TÔM HẤP BIA
 • NAI NÉ THIÊN LÝ
 • LẨU CÁ BỚP
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 10

1.850.000 Đ
The bulb
MENU 10
 • SOUP HẢI SẢN TUYẾT SEN
 • TÔM CHIÊN XÙ + KIM CHI
 • CÀ RI GÀ + BÁNH MỲ
 • BÒ NÉ THIÊN LÝ
 • LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA
 • RAU CÂU
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 11

1.900.000 Đ
The bulb
MENU 11
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - CÁ TRỨNG NHẬT CHIÊN GIÒN
  • - CHẢ GIÒ HỒNG KÔNG
 • GỎI BÒ BÓP THẤU
 • CARY GÀ + BÁNH MỲ
 • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • LẨU HẢI SẢN
 • TRÁI CÂY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 12

1.950.000 Đ
The bulb
MENU 12
 • SOUP CUA HẠT SEN
 • GỎI BẮP BÒ NGŨ SẮC + BÁNH PHỒNG
 • CÁ CHẼM HẤP HỒNG KÔNG
 • DÊ HẤP TÍA TÔ
 • LẨU BAO TỬ HẦM TIÊU
 • RAU CÂU SƠN THỦY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 13

1.950.000 Đ
The bulb
MENU 13
 • KHAI VỊ SẮC MÀU
  • - MỰC CHIÊN XÙ
  • - GỎI NGŨ SẮC
  • - ỐC NHỒI THỊT
 • GÀ HẤP CẢI XANH + XÔI
 • BÒ TƠ HẤP  SẢ
 • MỰC NÉ
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • CHÈ HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 14

2.000.000 Đ
The bulb
MENU 14
 • SOUP CUA HỘT GÀ
 • GỎI BÒ TÁI CHANH
 • MỰC HẤP HÀNH GỪNG
 • NAI NÉ + BÁNH ĐA
 • LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA
 • RAU CÂU CÀ PHÊ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 15

2.000.000 Đ
The bulb
MENU 15
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - TRỨNG CÚT BỌC THỊT CHIÊN XÙ
  • - CHẢ CÁ THÁC LÁC CHIÊN THÌ LÀ
 • GỎI NAI BÓP THẤU
 • GÀ NẤU PATE + BÁNH MỲ
 • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ
 • LẨU NẤM HẢI SẢN
 • RAU CÂU
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 16

2.050.000 Đ
The bulb
MENU 16
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
  • - CHẢ GIÒ MAGIO
 • ĐÀ ĐIỂU NÉ THIÊN LÝ
 • CÁ CHẼM HẤP HỒNG KÔNG
 • GÀ HẤP XÔI
 • LẨU THÁI HẢI SẢN CHUA CAY
 • CHÈ NHÃN NHỤC
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 17

2.050.000 Đ
The bulb
MENU 17
 • SOUP HẢI SẢN
 • GỎI CỦ HŨ DỪA TÔM THỊT
 • BÒ NÉ THIÊN LÝ
 • GÀ QUAY + XÔI CHIÊN
 • LẨU CÁ LĂNG MĂNG CHUA
 • RAU CÂU DỪA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 18

2.080.000 Đ
The bulb
MENU 18
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - CHẢ GIÒ BẮC KINH
  • - GỎI SỨA
  • - BÒ LÁ LỐT
 • CÁ CHẼM SỐT CAM
 • GÀ BÓ XÔI
 • SƯỜN NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ
 • LẨU HẢI SẢN CHUA CAY
 • RAU CÂU DỪA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 19

2.100.000 Đ
The bulb
MENU 19
 • SOUP SÒ ĐIỆP TUYẾT NHĨ
 • GỎI BÒ WASABI
 • CÁ LÓC HẤP BẦU
 • GÀ HẤP CẢI BẸ XANH + XÔI
 • LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN
 • TRÁI CÂY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 20

2.150.000 Đ
The bulb
MENU 20
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - CHẢ GIÒ MAGIO
  • - GỎI CỦ HŨ DỪA
  • - CHẠO TÔM
 • CÁ THÁC LÁC CUỘN NẤM KIM CHÂM CẢI XANH
 • GÀ HẤP + XÔI
 • NAI NÉ BÁNH ĐA
 • LẨU CÁ BỚP
 • CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 21

2.150.000 Đ
The bulb
MENU 21
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - MỰC CHIÊN XÙ
  • - TÔM CHIÊM GIÒN
  • - KIM CHI
 • BÒ TƠ NÉ THẬP CẨM
 • CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ
 • GÀ NƯỚNG MẬT ONG
 • LẨU THÁI HẢI SẢN CHUA CAY
 • CHÈ KHÚC BẠCH
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 22

2.150.000 Đ
The bulb
MENU 22
 • KHAI VỊ SẮC MÀU
  • - THÁC LÁC CHIÊN CỐM
  • - KHOAI MÔN LỆ PHỐ
  • - CHẢ GIÒ RONG BIỂN
 • SOUP CUA BÓNG CÁ
 • NAI TRỘN CẢI MẦM
 • BÒ NẤU ĐẬU + BÁNH MỲ
 • LẨU KIM CHI SƠN HẢI
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 23

2.150.000 Đ
The bulb
MENU 23
 • SOUP GÀ TRỨNG CÚT
 • GỎI BẮP BÒ
 • TÔM HẤP BIA
 • ĐÀ ĐIỂU NÉ
 • LẨU CÁ HỒI FILE
 • CHÈ KHÚC BẠCH
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 24

2.250.000 Đ
The bulb
MENU 24
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - CHẠO TÔM
  • - CHẢ GIÒ TIỀU
  • - GỎI BÒ WASABI
 • TÔM HẤP NƯỚC DỪA
 • THÁC LÁC CUỘN NẤM KIM CHÂM
 • SƯỜN NON NẤU LAGU + BÁNH MỲ
 • LẨU THÁI
 • RAU CÂU THÁI
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 25

2.300.000 Đ
The bulb
MENU 25
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - BÒ CUỘN NẤM
  • - CÁ TRỨNG NHẬT CHIÊN CỐM
  • - ỐC BƯƠU NHỒI THỊT
 • SOUP BẮP CUA HẠT SEN
 • GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI GẤC
 • BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ
 • LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 26

2.380.000 Đ
The bulb
MENU 26
 • KHAI VỊ SẮC MÀU
  • - MỰC CHIÊN XÙ
  • - GỎI NGŨ SẮC
  • - ỐC NHỒI THỊT
 • GÀ HẤP CẢI XANH + XÔI
 • BÒ TƠ HẤP  SẢ
 • MỰC NÉ
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • CHÈ HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 27

2.400.000 Đ
The bulb
MENU 27
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - NEM CUA BỂ
  • - THÁC LÁC LĂN CỐM
  • - GỎI NGŨ SẮC
 • GÀ HẤP MẮM NHĨ
 • BÒ CUỘN CẢI XANH HẤP NẤM
 • TÔM RANG MUỐI MÃ LAI
 • LẨU BAO TỦ HẦM TIÊU XANH
 • TRÁI CÂY
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 28

2.450.000 Đ
The bulb
MENU 28
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - GỎI TIẾN VUA
  • - NEM NƯỚNG
  • - MAI GHẸ NHỒI THỊT
 • CÁ LĂNG NƯỚNG
 • TÔM HẤP
 • DÊ HẤP
 • LẨU THÁI
 • TRÁI CÂY 4 MÙA
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 29

2.450.000 Đ
The bulb
MENU 29
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - MỰC CHIÊN XÙ
  • - CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN
  • - GỎI CỦ HŨ DỪA
  • - CHẠO TÔM
 • CÁ HỒI ÔM MĂNG TÂY
 • BÒ SỐT RƯỢU VANG + BÁNH MỲ
 • GÀ QUAY + BÁNH BAO
 • LẨU SƯỜN NẤU NẤM
 • CHÈ NHÃN NHỤC HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 30

2.450.000 Đ
The bulb
MENU 30
 • KHAI VỊ 6 MÓN
  • - NEM CHUA
  • - CHẢ LỤA ỚT XIÊM XANH
  • - TÔM LĂN BỘT
  • - HẠT ĐIỀU
  • - GỎI NGÓ SEN
  • - CHẢ GIÒ
 • NAI NÉ RAU MẦM
 • TÔM RANG MUỐI MÃ LAI
 • GÀ HẤP NẤM
 • LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN
 • NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 31

2.450.000 Đ
The bulb
MENU 31
 • KHAI VỊ 2 MÓN
  • - CHẢ CÁ CHÉP LÁ LỐT KIỂU THÁI
  • - CUA LỘT CHIÊN TRỨNG MUỐI
 • NAI TRỘN CẢI MẦM
 • TÔM NƯỚNG
 • GIÒ HEO HON CẢI CHUA CÀ PHÁO + BÁNH MỲ
 • LẨU GÀ LÁ GIANG
 • CHÈ HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 32

2.490.000 Đ
The bulb
MENU 32
 • GỎI SỨA TÔM THỊT +BÁNH PHỒNG
 • CÁ TẦM NƯỚNG
 • BÒ TƠ NÉ BÔNG THIÊN LÝ
 • GÀ HẤP + XÔI
 • LẨU HẢI SẢN KIM CHI
 • NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 33

2.580.000 Đ
The bulb
MENU 33
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - ỐC BƯƠU NHỒI THỊT
  • - CHẢ CÁ LỤI SẢ
  • - CÁ TRỨNG CHIÊN XÙ
  • - GỎI TAI HEO
 • DÊ HẤP
 • GÀ BÓ XÔI
 • TÔM NƯỚNG
 • LẨU CÁ LĂNG
 • DƯA LƯỚI
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 34

2.650.000 Đ
The bulb
MENU 34
 • SOUP CUA TUYẾT NHĨ
 • GỎI BÒ TƠ BÓP THẤU
 • GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN +KIM CHI
 • TÔM HẤP BIA
 • LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 35

2.650.000 Đ
The bulb
MENU 35
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - CÁ TRÚNG CHIÊN GIÒN
  • - TÔM CHIÊN XÙ
  • - GHẸ FANCE
  • - GỎI TIẾN VUA
 • TÔM NƯỚNG
 • DÊ NHÚNG MẺ RAU MẦM
 • GÀ HẤP + XÔI
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 36

2.750.000 Đ
The bulb
MENU 36
 • CHÁO BỒ CÂU
 • GỎI BẮP BÒ
 • GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI
 • CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • CHÈ HẠT SEN TUYẾT NHĨ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 37

2.750.000 Đ
The bulb
MENU 37
 • SOUP MĂNG TÂY CUA
 • CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG
 • GÀ NƯỚNG MẬT ONG + BÁNH BAO
 • BÒ TƠ CUỘN RAU RỪNG
 • LẨU RIÊU CUA ĐỒNG
 • RAU CÂU BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 38

2.800.000 Đ
The bulb
MENU 38
 • KHAI VỊ PHÚC LỘC THỌ
  • -CÀNG CUA BÁCH HOA
  • - TÔM CUỘN KHOAI TÂY
  • - ỐC BƯƠU NHỒI THỊT
 • GÀ HẤP CẢI XANH + XÔI
 • MỰC NHỒI THỊT
 • DÊ NHÚNG MẺ TÍA TÔ
 • LẨU KIM CHI
 • CHÈ KHÚC BẠCH
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 39

2.820.000 Đ
The bulb
MENU 39
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - CUA LỘT HỘT VỊT MUỐI
  • - CHẢ GIÒ HỒNG KÔNG
  • - MỰC CHIÊN CỐM XANH
 • GỎI RONG NHO NHA TRANG
 • VỊT TRỜI NƯỚNG / HẤP
 • TÔM HẤP/ NƯỚNG
 • LẨU CÁ CHÉP DÒN
 • CHÈ KHOAI MÔN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 40

2.850.000 Đ
The bulb
MENU 40
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  •  - SOUP HẢI SẢN
  •  - GỎI CỦ HŨ DỪA
  •  - CHẢ GIÒ RONG BIỂN
 • THÁC LÁC CUỘN CẢI XANH
 • DÊ NƯỚNG LỤI SẢ
 • GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI
 • LẨU CÁ BỚP MĂNG CHUA
 •  NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 41

2.880.000 Đ
The bulb
MENU 41
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - GỎI THÁI
  • - TÔM LĂN MÈ
  • - THÁC LÁC CHIÊN CỐM+ MAI GHẸ NHỒI THỊT
 • GÀ BÓ XÔI
 • TÔM NƯỚNG
 • BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ
 • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA
 • CHÈ HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 42

2.950.000 Đ
The bulb
MENU 42
 • MẸT KHAI VỊ ĐỒNG QUÊ
  • - TÉP RUỘNG RANG LÁ CHANH
  • - ẾCH CHIÊN MẮM
  • - GỎI RAU VƯỜN QUÊ
  • - ỐC NHỒI THỊT
  • - CÁ ĐỒNG CHIÊN GIÒN
 • MỰC ỐNG HẤP NGUYÊN CON
 • TÔM CÀNG SỐT CHANH DÂY
 • DÊ NƯỚNG LỤI SẢ
 • LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA
 • CAM ÚC + NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 43

2.950.000 Đ
The bulb
MENU 43
 • SOUP BÀO NGƯ ĐÔNG CÔ
 • TÔM CÀNG SỐT CHANH DÂY
 • CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP
 • BỒ CÂU XÂY TỔ
 • LẨU CÁ LĂNG
 • NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 44

2.950.000 Đ
The bulb
MENU 44
 • KHAI VỊ TỨ QUÝ
  • - MỰC CHIÊN GIÒN
  • - CHẢ LỤA ỚT XIÊM XANH
  • - GỎI NGÓ SEN TAI HEO
  • - SÒ ĐIỆP BÁCH HOA
 • TÔM CÀNG NUÓNG MỌI
 • NAI NÉ BÔNG THIÊN LÝ
 • GIÒ HEO TIỀM TỨ QUÝ
 • LẨU GÀ LÁ É PHÚ YÊN
 • NHO MỸ
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 45

3.050.000 Đ
The bulb
MENU 45
 • KHAI VỊ SẮC MÀU
  • - THÁC LÁC CHIÊN CỐM
  • - GHẸ FANCE
  • - GỎI NGŨ SẮC
 • TÔM LOẠI LỚN RANG MUỐI MÃ LAI
 • DÊ NHÚNG MẺ
 • CÁ LĂNG NƯỚNG
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • DƯA LƯỚI HOÀNG KIM
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 46

3.450.000 Đ
The bulb
MENU 46
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  •  - CÀNG CUA BÁCH HOA
  •  - ỐC BƯƠU NHỒI THỊT
  •  - GỎI NGÓ SEN
  •  - CHẢ CỐM HÀ NỘI
 • TÔM RANG MUÓI MÃ LAI
 • CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG
 • THỊT BÊ NƯỚNG SẢ
 • LẨU CUA ĐỒNG
 • CHÈ KHÚC BẠCH
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 47

3.890.000 Đ
The bulb
MENU 47
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  •  - CUA LỘT CHIÊN GIÒN
  •  - GỎI TIẾN VUA
  •  - MỰC LĂN CỐM
 • CÁ TẦM HẤP NẤM
 • THỊT CỪU NƯỚNG
 • TÔM CÀNG SỐT CHANH DÂY
 • LẨU CUA BIỂN
 • CHÈ NHÃN NHỤC HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 48

4.250.000 Đ
The bulb
MENU 48
 • SOUP BÀO NGƯ
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  •  - TÔM CUỘN KHOAI TÂY
  •  - GHẸ FANCE
  •  - GỎI CỦ HŨ DỪA
 • TÔM CÀNG SỐT CHANH DÂY
 • HEO QUAY SỮA + BÁNH BAO
 • CÁ BỐNG MÚ CHƯƠNG TƯƠNG
 • LẨU GÀ LÁ É PHÚ YÊN
 • DƯA LƯỚI HOÀNG KIM
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 49

4.500.000 Đ
The bulb
MENU 49
 • KHAI VỊ . MẸT ĐỒNG QUÊ 5 MÓN
 • TÔM CÀNG SỐT CHANH DÂY
 • CÁ HỒI ÁP CHẢO MĂNG TÂY
 • HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO
 • LẨU GÀ TIỀM TỎI ĐEN { TUYỆT CHIÊU
 • CHERY ÚC
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 50

4.500.000 Đ
The bulb
MENU 50
 • GỎI KHOAI MÔN CHIÊN GIÒN HẢI SẢN
 • CUA LỘT CHIÊN SỐT TRỨNG MUỐI
 • ỐC HƯƠNG NƯỚNG
 • MỰC ỐNG HẤP NGUYÊN CON
 • LẨU GÀ TIỀM NGŨ QUẢ
 • CAM-TÁO-NHO
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 51

4.950.000 Đ
The bulb
MENU 51
 • SOUP VI CÁ BÀO NGƯ
 • BÒ MỸ SỐT MĂNG TÂY
 • CÁ CHÌNH NƯỚNG
 • BẠCH TUỘC NHÚNG MẺ
 • LẨU RIÊU GHẸ
 • CHÈ TUYẾT YẾN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 52

7.900.000 Đ
The bulb
MENU 52
 • GỎI BÒ NGŨ SẮC
 • DÚI HẤP NGUYÊN CON
 • TÔM SÚ BIỂN NƯỚNG { 10 CON/1KG
 • BỒ CÂU XÂY TỔ
 • LẨU CUA BIỂN NẤU RIÊU
 • KIWI + TÁO
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
Xem thêm