Menu chay

Menu chay

MENU 01

1.580.000đ
The bulb
MENU 01
 • SOUP TUYẾT NHĨ HẠT SEN
 • GỎI TIẾN VUA + CHẢ GIÒ
 • LAGU + BÁNH MỲ
 • THẬP CẨM XÀO
 • LẨU THÁI
 • RAU CÂU
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 02

1.650.000 Đ
The bulb
MENU 02
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - BÔNG CẢI CHIÊN XÙ
  • - ĐẬU HŨ LÀM TỔ
  • - GỎI NGÓ SEN
 • HEO QUAY + BÁNH BAO
 • CƠM CHIÊN XÁ XÍU
 • NẤM THẬP CẨM NƯỚNG GIẤY BẠC
 • LẨU HẢI SẢN
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 03

1.750.000 Đ
The bulb
MENU 03
 • GỎI BƯỞI HOA SEN
 • CÁ THU SỐT CÀ
 • HẢI SẢN XÀO THẬP CẨM
 • VỊT NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ
 • MỲ XÀO TRƯỜNG THỌ
 • CHÈ HẠT SEN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 04

1.950.000 Đ
The bulb
MENU 04
 • SOUP BẮP SEN
 • KHAI VỊ 3 MÓN
  • - GỎI CỦ HŨ DỪA
  • - VÒNG KIM CÔ CHIÊN XÙ
  • - BÒ LÁ LỐT
 • BÁNH LỌC HUẾ
 • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • MĂNG TÂY XÀO MỰC
 • LẨU NẤM HẢI SẢN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 05

2.050.000 Đ
The bulb
MENU 05
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - CHẢ RAM
  • - MỰC XÙ
  • - GỎI BƯỞI
  • - HÁ CẢO HẤP
 • CỦ HŨ DỪA XÀO HẢI SẢN
 • ĐÙI GÀ SỐT XÍ MUỘI + BÁNH BAO
 • CƠM CHIÊN XÁ XÍU
 • LẨU KIM CHI
 • CHÈ KHÚC BẠCH
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 06

2.350.000 Đ
The bulb
MENU 06
 • SOUP CUA TUYẾT YẾN
 • CÁ KÈO SỐT ME
 • HEO SỮA QUAY NGUYÊN CON = BÁNH BAO
 • ĐẬU HŨ GIẤY BẠC
 • LẨU NHÚNG ĐỒNG QUÊ
 • BÁNH FLAN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.

MENU 07

2.890.000 Đ
The bulb
MENU 07
 • SOUP
 • KHAI VỊ 4 MÓN
  • - BÁNH LỌC HUẾ
  • - HÁ CẢO CHIÊN GIÒN
  • - GỎI NGÓ SEN
  • - KHOAI MÔN LỆ PHỐ
 • VỊT NẤU CARY + BÁNH MỲ
 • TÔM SỐT CHANH DÂY
 • MỲ XÀO HẢI SẢN
 • NẤM ĐÙI GÀ NẰM TỔ
 • CHÈ LONG NHÃN
Hướng dẫn đặt tiệc
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
Xem thêm